| Pol.Industrial 10, 29-r | 20200 Beasain (Gipuzkoa) | Tel.: 943 884 982 | mikra@mikra.es |